Własność przemysłowe i prawa autorskie – co wskazane jest wiedzieć na ich temat

Własność przemysłowa jest to pewien model praw, który wynika z prawodawstwa narodowego, regionalnego lub międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, jakie wchodzą w zakres własności przemysłowej zdołamy odszukać w szczególności patenty, prawo ochronne na znak towarowy czy prawo ochronne na projekt użytkowy.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Mało tego przedmiotem rzeczy, jakie są chronione prawem własności przemysłowej są także znaki handlowe czy też fabryczne, nazwa handlowa lub modele i rysunki przemysłowe. Do przedmiotu ochrony własności przemysłowej zalicza się też nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeśli chodzi o prawo on przemysłowe na terenie Polski to zdołamy tu zauważyć niesłychanie ogromne i bardzo szerokie zróżnicowanie jeśli chodzi o odróżnienie dóbr niematerialnych, to znaczy intelektualnych a także przedmiotów własności przemysłowej.

Jeżeli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, jakie określa pewne konkretne prawa, które przypadają autorowi konkretnego utworu, jakie wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Autor posiada więc możność rozstrzygania o swoim utworze oraz bez jego zgody nie wolno w pojedynkę użytkować konkretnego utworu i tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Naruszanie praw autorskich jest przestępstwem oraz zdołają za to grozić znaczne sankcje karne, do których należy wielka grzywna czy też nawet kara pozbawienia wolności.

Jeśli masz chęć poznać większą ilość wiadomości na prezentowany temat, to spójrz na opublikowany tu wpis a odnajdziesz podobne interesujące informacje.

Trzeba więc cenić i respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest teraz obejmowane dużo różnorodnych utworów, do jakich naturalnie przylegają utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze bądź sceniczne, ponadto prawami autorskimi są również objęte utwory architektoniczne, audiowizualne czy też słowno-muzyczne.
Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one przeważnie z prawem autora do połączenia z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to stale jest aktualne i przenigdy nie wygasa, nie jest możliwe przeniesienie go na przykład na inną osobę. Jeśli więc autor nie chce wydawać pod swoim nazwiskiem w celu ochrony swoich danych osobowych zdoła to oczywiście uczynić potajemnie lub pod przydomkiem.