W nowy rok z zeszłorocznymi należnościami – o czym nie warto zapominać, by nie dostać oprocentowanych zaległości

przez | 26 lipca 2021
Sprawy rozliczania dla wielu pojedynczych przedsiębiorców, a szczególnie rozpoczynających biznes na rynku wywołują ból już na sam wydźwięk słowa. Urząd Skarbowy nie odpuszcza i wcześniej czy później należy zestawić przed instytucją należyte pisma z odliczeniami czy podatkowymi kolumnami.

Przedsiębiorcy zmuszeni są płacić tak zwane zaliczki od podatku, które pochodzą z własnej działalności.

Prezentowany tekst nieprawdopodobnie Cię zainteresował? To zobacz również inne pomocne materiały (http://www.teamoffice.pl/kontakt), które zawierają ogromnie ciekawe dane – pochłoną Cię zupełnie.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, drugi parametr procentowy jest wiążący dla wszystkich przedsiębiorstw generujących zysk powyżej 85 528 złotych na rok. Rzeczywistość nie wygląda dla początkujących oraz małych przedsiębiorstw obiecująco – fakty są takie, że biorąc do zestawienia całość opisującą podatek liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że opłaca się on jedynie od drugiego progu.

W przypadku zaliczek, które prowadzący działalność gospodarczą muszą składkować raz na miesiąc istnieją wyjątki. Młodzi inwestorzy i drobni przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, wedle której oprowadzą swój podatek (przeznacz 1% podatku) dochodowy kwartalnie. W przypadku comiesięcznych zaliczek odprowadzane są one do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli wybierzemy kwartalny sposób naliczania przedsiębiorca musi podjąć taką decyzję i zawiadomić urząd do każdego 20 lutego.Tak samo zachowuje się w latach następnych, chyba, że naliczanie odsetek zmieni się na miesięczne. Polecamy również

Zobowiązania natury finansowej, które jawią się jako zmora dla części przedsiębiorców to także odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy którzy pracują na umowie o pracę opłacają składki społeczne i na OFE. Wszelkie niedociągnięcia z roku podatkowego instytucja wychwytuje i oprocentowuje w nowym roku podatkowym. Stawki się zmieniają – ostatnie odnośnie składek społecznych wynosiły 8 %, a przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Jeśli byliśmy na bakier z niespłaconymi usługami i inwestycjami również dostaniemy oprocentowaniem po kieszeni. Jego wysokość jest dotkliwsza – wskaźnik za tak zwane odsetki za zwłokę w spłacaniu równał się 13 % na rok. Czytaj też

Dlatego też jasna uwaga i konkluzja – mając stałą umowę lub pensję nie warto zadzierać z instytucjami rozliczającymi. Wszelkie należności i niedoinwestowania odbiją się w nowym roku podatkowym czkawką.