W jaki sposób można wykorzystać otrzymane uprzednio referencje, żeby dostać nową pracę?

W życiu bieżącym opinia, jaką posiadamy u innych ludzi jest niezwykle ważna. Nie inaczej jest wtedy, kiedy poszukujemy nowej posady. Nawet w dostępnych w internecie przykładach CV znajduje się często oddzielna część która dotyczy opinii od wcześniejszych pracodawców.
Z tego też powodu gdy poszukujemy lepszej pracy, w miarę możliwości, warto jest postarać się o intratne dla nas referencje od wcześniejszego zwierzchnika.

Jeżeli je uzyskamy, dane o nich warto jest zamieścić w CV. Niestety pracodawcy nie w każdym wypadku im ufają, ponieważ często pisze je sam odchodzący pracownik, jaki przynosi poprzedniemu kierownikowi akt do podpisania. Z tego też powodu zamiast samych opinii, należałoby zamieścić kontakt telefoniczny do bezpośredniego prezesa w byłej korporacji. O wiele podniesie to naszą wiarygodność w oczach potencjalnego nowego przełożonego. To istotne, gdyż dla niego opinia wystawiona przez osobę, z którą wcześniej ściśle współpracowałeś jest ważniejsza niż nawet opinia wyższego szczeblem dyrektora. Jest tak z tego powodu, że taka osoba często podpisuje akta bez czytania.

Intrygują Cię opracowane przez nas artykuły? Szalenie nas to raduje. Prosimy więc na nowy ciekawy wpis (https://www.faberlic.org.pl/kosmetyki/), który znajduje się pod poniższym linkiem.

Twój bezpośredni zwierzchnik z kolei zna Twój charakter oraz Twoje doświadczenie i umiejętności.

przedpokój

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Ponadto cennym źródłem danych o Tobie mogłyby zostać referencje od nabywców, z którymi wcześniej współpracowałeś. Zdarza się sytuacja, kiedy masz dużo opinii wystawionych przez wcześniejszych kierowników. Oczywiście nie ma potrzeby umieszczać je wszystkie w jednym CV.

Wystarczy skoncentrować się jedynie na osobach, z którymi współpracowałeś najściślej. Poza tym oceny, jakie zamieszczasz w CV będą o wiele bardziej korzystne, jeżeli podasz stanowiska, jakie piastują osoby, na które się powołujesz.