Urządzenia dźwigowe jako sprzęty stosowane w różnych aspektach życia każdego człowieka.

przez | 26 lipca 2021
Dźwig jest to urządzenie dźwigowe, dźwignica zwana także potocznie windą lub wyciągiem, przeznaczona do przemieszczania (podnoszenia) ładunków (osób lub towarów) w kabinach lub na platformach wzdłuż sztywnych prowadnic pochylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, pomiędzy określonymi poziomami, przeważnie na dużą wysokość. Dźwigi można podzielić na:

– dźwigi szybowe potocznie nazywane windami,
– dźwigi budowlane pionowe,
– dźwigi (dźwigi lublin) pochyłe,
– dźwigi okrężne,
– dźwigi portowe zwane również żurawiami portowymi.

Potocznie określenia dźwig – kliknij tu – używa się do całej grupy dźwignic. Dźwigi osobowe i towarowe popularnie zwane windami tworzą nierozdzielny składnik każdego współczesnego i eleganckiego domu. Są niezwykle praktyczne, wygodne i użyteczne. Dźwignice to popularna nazwa dla maszyn transportowych, służących do przemieszczania ciężkich przedmiotów, zwierząt i ludzi na nieduże odległości, w ruchu przerywanym. Zobacz również:
Dźwigi hydrauliczne polecane są dla nieduzych budowli (do 19m różnicy poziomu pomiędzy kondygnacjami) o średnim i niskim nasileniu ruchu. Ich prędkość jazdy nie winna przekroczyć 0,63 m/s. Wymagają one osobnego lokum na maszynownię o powierzchni 2 x 2m, usytuowanego w pobliżu szybu.

Dźwigi

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Alternatywnie, przy niedużym natężeniu ruchu i udźwigu do 630kg, jest możliwość wykorzystania maszynowni kompaktowej w szafie stojącej obok szybu.
Dźwigi hydrauliczne, ze względu na ich konstrukcję, zezwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni szybu i pozyskanie stosunkowo dużej kabiny. Ich pewną zaletą jest konkurencyjna w stosunku do dźwigów elektrycznych cena. Więcej na: .

Dźwigi bez maszynowni od pewnego czasu pobijają rekordy popularności pośród projektantów. Ich ogromną zaletą jest to, że ze względu na umieszczenie napędu w górnej części szybu, nie wymagają zastosowania dodatkowego pomieszczenia na maszynownię (oszczędność nawierzchni użytkowej budynku). Dźwigi bez maszynowni z napędem bezreduktorowym cechują się dużą oszczędnością zużycia energii podczas używania, maksymalnie obniżonym wymiarem nadszybia oraz zminimalizowaniem hałasu i drgań związanych z pracą urządzenia. Dźwigi (windy) elektryczne z maszynownia górną są korzystniejsze cenowo od dźwigów bez maszynowni, ale charakteryzują się większym zużyciem energii elektrycznej. Potrzebują oddzielnego pomieszczenia na maszynownię (zlokalizowanego nad szybem) co trzeba uwzględnić przy projekcie architektury budynku. Zobacz więcej: .

Zgodnie z polskim prawem dźwig może być używany tylko wtedy kiedy ma ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji i znajduje się pod stałą opieką konserwatora posiadającego konieczne dla danego typu urządzenia uprawnienia.

Wynajem dźwigu Lublin- tylko te słowa można wstukać w wyszukiwarkę internetową,
aby znaleźć całe mnóstwo firm świadczących usługi dźwigowe na terenie całego kraju, np. tę firmę.