Rozwód z pomocą adwokata jako zapewnienie wrażenia pewności

przez | 18 marca 2022
Rozwód to nie tylko ból i rozpacz. Towarzyszący mu stres nie zostaje bez wpływu na samopoczucie fizyczne i psychiczne. To też wielka trauma dla najmłodszych z owego związku. Prawo rodzinne stanowi, że mimo pełnego i stałego rozpadu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli z powodu niego miałoby cierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeśli z innych okoliczności ogłoszenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie ponoszący winę rozkładu pożycia, chyba że drugi partner wyrazi zgodę na rozwód, bądź że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z regułami współżycia społecznego.

rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z adwokatem zapewnia wrażenie bezpieczeństwa i sprawia, że emocje na sali sądowej nie przeważą nad rozwagą, oraz że żadna zawiłość działania nie umknie uwadze strony, więcej informacji . Do prowadzenia sprawy rozwodowej jest możliwość ustanowić reprezentanta. Potrzebne jest udzielenie pełnomocnictwa wyjątkowego. Znaczy to, iż w pełnomocnictwie trzeba wyznaczyć, iż adwokat lubin będzie umocowany do prowadzenia naszej konkretnej sprawy. Reprezentantem w sprawie rozwodowej jest w stanie być również radca prawny. Pomoc kompetentnego pełnomocnika polega na skonstruowaniu pozwu i innych dokumentów procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych i objaśnianiu nam norm działania. Jest on przewodnikiem po strategiach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół minimalizuje złe emocje, które pojawiają się na sali sądowej i gwarantuje niekrępujące stron rozmowy w zakresie warunków rozwodu, pieczy nad dzieckiem, alimentów.

obrączka

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód nie może sprawiać pogorszenia warunków materialnych, w których wychowywane są dzieci, ani sprawiać niepomyślnych zmian w psychice dzieci. Zawsze na pierwszym miejscu kładzie się dobro nieletnich dzieci. Sąd nie udzieli też rozwodu jeżeli byłoby to przeciwne z normami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim opiekować. Rozwody są jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć. Istnieją niestety wypadki gdy między współmałżonkami nastąpił pełny i stały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z współmałżonków ma możliwość wymagać, by sąd anulował małżeństwo przez rozwód.

Może Cię również zainteresować –