Postępowania sprzeczne z prawem i właściwymi obyczajami jako czyn nieuczciwej konkurencji w reklamie.

przez | 26 lipca 2021
Konkurencja rozumiana jest w ekonomii za podstawę nieograniczonego rynku. Nie znaczy to jednakże że każde rywalizujące zachowanie sprzyja rozbudowie nieograniczonego rynku. Bywają bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona konkurencji zagrażają lub naruszają rozwijanie się nieograniczonego rynku. Dlatego istnieje potrzeba ochrony wolnego rynku przed tego typu szkodliwymi czynami.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to przeważnie: reklama sprzeczna z poprawnymi obyczajami i obrażająca godności człowieka, reklama wprowadzająca wnieporozumienie.Bardzo często formułowane są pretensje uchybiające godności istoty i wykluczenia ze względu na płeć wobec reklam, w których są panie. Chodzi głównie o portret pani w przekazach reklamowych.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie liczy na na zrobienie mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia artykułu, wartości czy ilości. Reklama taka sprawia, że powstałe na jej podwalinie wizerunki nie są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Zapewne posłuży Ci istotna witryna (http://systemy-pasywne.pl/instalacje-sanitarne/) z informacjami, które dotyczą opisanego tutaj wątku. Nie zwlekaj zatem i kliknij w umieszczony tu link.

Do pomyłek dochodzi na skutek stosowania nieprawdziwych, dwuznacznych, czy celowo nieprecyzyjnych oznaczeń, mylących i dezinformujących. Znajdujące się w niej iwiadomości są fałszywe w sensie finansowym. Każdy okaz takiego produktu winien faktycznie posiadać wartości, na jakie reklama wskazuje. Konsument ma prawo wyczekiwać, że każdy okaz artykułu jest niezgorszy od informuje się raptem o zaletach, a zataja niekorzystne cechy.Nie można naśladować reklamy odrębnego przedsiębiorstwa, stosować podobnych surowców, naklejek i ulotki o takiej samej barwie, zarysie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie detali graficznych.

plakat reklamowy

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować znak towarowy można dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego cena może być dokonana na rzecz firmy i tylko dla towarów będących tematem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy producent może dobierać między procedurą kraju, regionalną (europejską) i międzynarodową.

Cena rejestracji znaku towarowego jest rozróżniona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Opłata jednorazowa – od poszczególnych czynności podejmowanych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową opłatą od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą dodatkową klasę zapłacić trzeba jeszcze 120 zł.Taksa okresowa – za użyczenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas towarów, dla oznaczenia których ma być stosowany znak towarowy, równają się odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań.

Czy zaciekawił Cię ten tekst? Jeśli odpowiesz twierdząco, to idź dalej prawnicy wrocław i przeczytaj tam kolejne zajmujące wątki. Nie zwlekaj!

W praktyce nie istnieje jedyna poprawna metoda, która odzwierciedlałaby jej cenę w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających.