Obsługa spedycyjna pomoże na każdym etapie

Spedycję rozumiemy przez kompleksowe czynności transportowe, mające na celu dostarczenie towarów. W rzeczywistości jest inaczej – spedycja rozpoczyna się już podczas planowania operacji.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Spedytor, czyli faktyczny realizator spedycji, to człowiek odpowiedzialny za dwa aspekty tej czynności: jest on handlowcem i – po trosze przewoźnikiem w jednej osobie. Działania przezeń spełniane, a z którymi jest utożsamiany, są de facto finalizacją wcześniejszych czynności.

Na początku zlecenia spedytor realizuje umowę przez kontakt z klientem. Zamawiający zleca mu własne wymagania, a spedytor weryfikuje możliwości firmy względem potrzeb klienta. Już na tym etapie wspomina się o terminie wykonania transportu, sposobie zabezpieczenia mienia itp. Generalnie lista wymogów zamawiającego to kwestia zależna tylko od jego samego – spedytor odpowiada jedynie za podtrzymanie relacji i dogranie warunków umowy.

Kolejne dywagacje to konkretniejsze plany przewozu i wsparcie w odprawie bez vat.sprawdź stronę (jonizator do wody)Firma spedycyjna „czarno na białym” przedstawia drugiej stronie całość spedycji, z uwzględnieniem specyfiki przejazdu, oczekiwań klienta, jak również kruczków prawnych. Po dokładniejszej rozmowie spedytor podaje wstępną stawkę za wykonanie zadania spedycyjnego. Zwieńczeniem umowy jest transport (przejdź do serwisu) towaru, za który odpowiada wynajęty oddzielnie przewoźnik.

magazyn pełen paczek

Autor: Michael Bernath
Źródło: http://www.flickr.com

W przypadku akceptacji warunków spedytora, ten ostatni sporządza odpowiednią umowę będącą podstawą do powiązania klienta z usługodawcą. Zrzeszenie spedytorów na skalę Polski uznaje, że rzetelnie wystawiona umowa powinna ustalać m.in.: zakres działań, typ przesyłki, dane techniczne towaru (wagę, pomiary, objętość itp.) i wszelkie inne kluczowe do realizacji prawidłowej spedycji dokumenty. Najbezpieczniejszą formą umowy dla zamawiającego jest pismo, nie ma jednak przeciwwskazań do zawarcia umowy przez internet lub ustnie.

Umowy na transport produktów mogą być jednorazowym zleceniem, mogą też określać ilość przejazdów i czas realizacji transportów (tydzień, miesiąc). Prawdziwa „zabawa” rozpoczyna się faktycznie przy … kolejnej dokumentacji. Załatwienie dokumentów przewozowych, również za przewoźnika, kontrola ilościowa i co do jakości, zarówno przed, jak i po przejeździe itd. to przykłady – przed wykonawcą spedycji jest cała masa formalności, które musi wypełnić, aby umowa została dobrze zrealizowana.