Metody ocen okresowych pracowników

przez | 26 listopada 2021
Oceny okresowe pracowników to obecnie często stosowany sposób kontrolowania ich umiejętności, ale również oszacowania tego jakie przymioty pracowników są potrzebne na danym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego typu technik nadzoru.

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl
Na przełomie kolejnych lat powstało kilka szczególnych nurtów, jakie zezwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różne wskaźniki. Te są komponowane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie.

Widzisz obecnie ciekawy tekst, ale bez wahania kliknij również polecany serwis www (https://sklep.acana.com.pl/), a znajdziesz interesujące informacje na omawiany temat.

Bierze się bowiem pod uwagę jej określone potrzeby oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają bezspornie na poprawienie stanu w firmie. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen tego typu a wśród nich często używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika robiona jest poprzez wywiady nie tylko z badanym podwładnym, lecz również jego otoczeniem w pracy. Tu głównie sięga się po komentarz przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z którymi podwładny miał do czynienia.

Następnym sposobem, aby ocena pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-urlop-wypoczynkowy-zleceniobiorcy-czy-jest-mozliwy) przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisywanej wyżej, rozróżnia się głównie wyłączeniem w zbieraniu opinii klientów oraz przełożonego. Tutaj często wiedzę o podwładnym zbiera się przez wywiady ze współpracownikami i głównym szefem.

Ocena pracownika jest też wykonalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj zbiera się informacje na temat powodzeń i błędów ocenianego w określonym czasie. Dzięki temu przełożony ma najlepszy obraz całkowitych poczynań pracownika. To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania i zapotrzebowania w konkretnym czasie. Często tego typu ocena pracownika robiona jest rokrocznie i szczególnie od jej rezultatu zależy gratyfikacja lub awans określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich sprawdzenie. Takie informacje pozwalają podjąć trafne decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych szkoleń.