Kim jest aktuariusz oraz jakimi istotnymi sprawami się zajmuje?

przez | 7 października 2021
Aktuariusz jest to osoba, która zajmuje się doświadczonym obliczaniem ryzyka oraz także wartości bieżącej rozmaitych projektów płatniczych, szczególnie takich, które są obarczone jakimś ryzykiem czy też przynależą do projektów długoterminowych. Aktuariusz to fachman i fachowiec, który jest dokładnie związany z branżą finansów, ubezpieczeń lub też planów emerytalnych.


, kalkulacją ryzyka (rynkowe, operacyjnego, ubezpieczeniowego czy też kredytowego), pełni też niesłychanie dużo innych znaczących funkcji.

Jeżeli ktoś chce pracować w zawodzie aktuariusza to na pewno musi przejść wyśmienite szkolenie i dostać niezbędne wykształcenie i wysokie kwalifikacje. Niezbędne jest rzecz jasna uzyskanie wyższego wykształcenia na odpowiedniej uczelni i konkretnym kierunku studiów, do tego potrzebne jest także zaświadczenie o niekaralności, a także udokumentowany staż, jaki trwał przynajmniej dwa lata. Niezbędne jest też pozytywne zdanie egzaminu aktuarialnego. Egzaminy takie odbywają się obecnie co dwa lata i składają się z rozmaitych bloków tematycznych, takich jak matematyka pieniężna, statystyka, matematyka ubezpieczeń na życie, prawdopodobieństwo, matematyka różnych pozostałych ubezpieczeń finansowych, majątkowych oraz osobowych. Jak więc widać droga do tego fachu jest faktycznie długa a także niełatwa. Ktoś kto chce pracować jako aktuariusz na pewno musi poświęcić niemało czasu na pilną naukę, a także charakteryzować się pewnymi określonymi cechtakże (poznaj naszą firmę)zaletami, takimi jak dokładność, skrzętność, zaangażowanie, pracowitość i multum innych. Niemniej trudna praca i nauka na pewno pomoże komuś w osiągnięciu tego celu. Należałoby dodać, że aktuariusz jest dziś zawodem nadzwyczaj opłacalnym i dochodowym, bez trudu można także odkryć pracę w tym zawodzie, co pewno jest ogromną zaletą.