Kiedy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak wtedy działać? Co możemy zrobić?

przez | 26 lipca 2021
Nie płacone w terminie płatności faktur przez nierzetelnych zadłużonych są dość dużym problemem dla wielu przedsiębiorstw w naszym państwie. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% przedsiębiorstw w naszym państwie. W niedogodnym położeniu mogły odnaleźć się mniejsze i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają właściwego kapitału, żeby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją firmę.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jedynym sposobem na przetrwanie jest możliwość ubiegania się o zwrot swoich należności, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykacyjny kosztów nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia samodzielnie, dlatego też można zalecić zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy zajmującej się windykacją, mającej własne sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od partnerów przedsiębiorstwa. W tego typu sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Takie przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, znają potrzebne pojęcia rodzaju jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do polskiego prawa określany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których najważniejszym priorytetem jest zmotywowanie zadłużonego do dokonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela. Kolejnym pojęciem jest pilnowanie płatności, czyli usługa polegająca po na zwracaniu uwagi klientom przed, lub dso pAudio po terminie płatności o konieczności zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Potrzebnym do wykonania procesu windykacji, jest powstanie zobowiązania, które jest przeterminowane. W następnej kolejności, windykator rozpoczyna postępowanie polubowne, starając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Ten etap możemy przeprowadzić w oparciu o przesyłanie do dłużnika monitów. Jeżeli dłużnik będzie chciał spłacić swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci swój dług. Jeśli postępowanie polubowne nie zapewni wyczekiwanych efektów, wszczynane jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego pozwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest uzyskanie (zobacz postępowanie patentowe) klauzuli przeprowadzenia wyroku lub orzeczenia sądu. Pod koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik, który dokonuje egzekucji zadłużenia.