Jakie certyfikaty oraz świadectwa należy posiadać handlując z Rosją?

Certyfikat zgodności GOST-R to dokument, który potwierdza zgodność wyrobów z wymogami jakości i bezpieczeństwa, które zostały ustalone przez Standardy Bezpieczeństwa Rosji.
Certyfikat gost, certyfikaty gost, gost r – wszelkie te pojęcia są niewątpliwie ściśle związane z rosyjskim dokumentem, którego właściwa nazwa brzmi: Certyfikat zgodności GOST-R.

Certyfikat – ta strona ten na jedną partię artykułów do Rosji, charakteryzuje się najkrótszym czasem zrealizowania a także niską ceną. Seryjna certyfikacja: na bazie takiego certyfikatu eksporter może wwozić wyroby przez 3 lata. Certyfikacja zakładu wytwórczego: rosyjscy profesjonaliści certyfikują zakład wytwórczy, co pozwala eksportować towary produkowane w takim zakładzie przez 3 lata. W niektórych sytuacjach jest to połączone z przyjazdem 2-3 ekspertów z rosyjskiej uwierzytelnianej certyfikującej jednostki.
dieta

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Z kolei świadectwo sanitarno epidemiologiczne potwierdza zgodność artykułu z rosyjskimi normami higienicznymi; połączone jest tak z samym produktem, jak i przebiegiem jego produkcji, warunków przechowania, transportu jak też sprzedaży. Poniektóre artykuły nie podlegają obligatoryjnej certyfikacji epidemiologiczno-sanitarnej. Certyfikat sanitarny wydawany jest z reguły na czas pięciu lat. Jest natomiast możliwość ubiegania się o certyfikat sanitarny z czasem ważności krótszym, aniżeli pięć lat.

Mówimy o konieczności uzyskania certyfikatu sanitarnego, kiedy produkt, jaki zamierzamy wwozić do Rosji ma bezpośrednią styczność z człowiekiem, pokarmem etc.