Jak wygląda sprawa w dziedzinie znaku towarowego? O jakich kwestiach należy pamiętać?

przez | 13 stycznia 2022
Znak towarowy jest bardzo ważnym elementem budowania rozpoznawalności produktu i firmy, jaka go gwarantuje. Dzięki temu jesteśmy w stanie się wyróżnić, a jednocześnie zyskać nowych klientów.

Taki znak (polecamy więcej w serwisie) może zostać sprzedany lub zmieniony, można nim zabezpieczyć dług lub być przedmiotem aportu. By jednak było to możliwe do zrealizowania warto przede wszystkim zapoznać się z jego wartością, czyli konieczna jest tutaj wycena znaku towarowego. Takie patenty mają czasem bardzo duże znaczenie w czynnościach biznesowych (więcej o patentach).

Znakiem towarowym możemy nazwać każde oznaczenia, które realne jest do pokazania w sposób graficzny, jakie posiada zdolność odróżniającą. To oznacza, że w jednoznaczny sposób jesteśmy w stanie je odróżnić od pozostałych produktów oferowanych przez inne podmioty. Znaki towarowe mogą przybrać postać słowną, graficzną a także mieszaną. Każda ze spółek rozporządza własnym znakiem towarowym, który stosuje w relacjach z kontrahentami oraz innymi podmiotami biznesowymi.

symbol paragrafu

Autor: Karolina van Schrojenstein Lantman – Orlinska
Źródło: http://www.flickr.com

Dzięki temu można zbudować pozytywny wizerunek sprzedawanych produktów, zyskać renomę, zyskać zaufanie, jakie sprzyja w pozyskiwaniu klientów. Nieodzowna do tego jest znak towarowy rejestracja (czytaj tutaj). W odniesieniu do celi, sposobu definiowania wartości znaku towarowego można przyporządkować go do jednej z dwóch grup. Jedną z nich jest marketingowa, druga finansowa. W marketingowych metodach przychody uzyskiwane przez znak towarowy koryguje się o relacje w obszarze klient-marka, jaka jest tworzona na podstawie wyników badań. Tak naprawdę sporządzanie wyceny znaku towarowego nie można zaliczyć do najbardziej łatwych działań.

Nie możemy faktycznie wyróżnić jednej zgodnej metody, która mogłaby zyskać obiektywny wynik. Ponadto, z pomocą nie przychodzą także regulacje prawne, które nie definiują, jakiego typu technika jest najbardziej właściwa do stosowania. Niezwykle istotnym jednakowoż czynnikiem są kompetencje oraz doświadczenie opracowujących wycenę. Jeśli ponadto w firmie jest już usługą dosyć powszechnie znaną oraz wykonywaną, to w dziedzinie wartości niematerialnych oraz prawnych sytuacjach wygląda to zupełnie inaczej. To tylko pokazuje, jak zawiłe są to procedury i jak trzeba z uwagą do tego podejść. Więcej na .