Fuzja przedsiębiorstw a sprawozdanie finansowe

przez | 8 października 2021
podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się dużą liczbą konkurujących ze sobą przedsiębiorstw ,a także wieloma powiązaniami pomiędzy elementami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na koniunkturę, coraz trudniej przychodzi przedsiębiorstwom utrzymanie udziału w rynku.

Skutecznym sposobem na opisany stan rzeczy może być fuzja dwóch lub kilku firm. Takie rozwiązanie daje całą gamę korzyści, m. in. pozwala zwiększyć możliwości firmy na rynku, pozwala uzyskać silniejszą pozycję w stosunku do konkurencji oraz gwarantuje większą stabilność finansową spółki w okresie wahań koniunktury.
Większe firmy znacznie lepiej radzą sobie z efektywnym wykorzystaniem zasobów jakie posiadają oraz mogą skuteczniej zmniejszać koszty powiązane z własnym funkcjonowaniem, co ma widoczne przełożenie na zyski osiągane przez firmę. Pomimo niezaprzeczalnych korzyści, wynikających z połączenia firm, konsolidacja przedsiębiorstw stwarza także określone problemy, zwłaszcza w ważnym obszarze sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Pojawia się problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub przeprowadzonych inwestycji, z drugiej strony sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego , które jest sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej firm, działających oddzielnie na rynku ale zawiązanych kapitałowo.
Przepisy dotyczące formy i zawartości wymienionego sprawozdania stanowią duży zakres regulacji MSR.
Jako, że prawidłowa konsolidacja sprawozdań finansowych jest procedurą żmudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i dużej drobiazgowości, sporo podmiotów gospodarczych decyduje się na skorzystanie z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do konsolidacji sprawozdań finansowych. lub (bezpłatny dostęp)


Wyświetl większą mapę