Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym dłużnika

przez | 26 lipca 2021
Zajęcie rachunku bankowego trasata wykonane jest z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc informacja wierzyciela, że dłużnik może w danym banku prowadzić rachunek bankowy.

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał kilka najpopularniejszych banków. Kopię zajęć komornik wręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, oraz wskazać możliwe powody braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wielkości żądania głównego razem z odsetkami oraz wszystkimi wydatkami powstałymi w toku postępowania a także egzekucji.

Jeżeli interesuje Cię takie zagadnienie, kliknij ten link oraz zdobądź więcej info (www.dominikkania.pl/). Dobrze jest poznać opisywany w tym miejscu temat bardziej szczegółowo!

Gdy na rachunku bankowym znajduje się kwota przewyższająca kwotę zajęcia, bank wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie zadłużenia bankowego, potencjalnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Mało tego nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone dłużnikowi za uposażenie za pracę, taksy jak też dalsze podatki publiczne.

W praktyce bywa, że kwota uposażenia za pracę dłużnika już po potrąceniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Bywają więc przypadki, iż 100 % uposażenia trasata podlega egzekucji. W podobnym wypadku u pracodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować podanie do komornika o umorzenie egzekucji w obszarze uposażenia za pracę znajdującego się na rachunku bankowym.

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce komornik zareaguje umorzeniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym razie służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym razie pożądana być może ugoda z dłużnikiem.

Nie zwlekaj, tylko poczytaj więcej hurtownie budowlane bydgoszcz i okolice na omawiany wątek – informacje okażą się na pewno niesamowicie wciągające, zatem kliknij tutaj i zobacz więcej.

W przypadku kiedy z dłużnikiem nie można się dogadać, zostaje giełda długów na której możemy nasze wierzytelności zbyć.