Egzekucja roszczeń na rachunku bankowym dłużnika

przez | 26 lipca 2021
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika wykonane zostaje z momentem doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc wiedza wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek .

Dobrze jest więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał kilka znanych banków. Odpis zajęć komornik wręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, jak też wskazać ewentualne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wysokości roszczenia głównego razem z odsetkami jak też wszelkimi wydatkami powstałymi w toku postępowania oraz egzekucji.

Chcesz ciągnąć dalej wciągającą lekturę? Więc nic nie powinno Ci przeszkodzić – kontynuuj druk cyfrowy chorzów na nowej podstronie.

Gdy na rachunku bankowym znajduje się kwota przewyższająca kwotę zajęcia, bank wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie kredytu bankowego, ewentualnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu. Nadto nie podlegają zajęciu sumy wypłacone dłużnikowi za uposażenie za pracę, taksy i dalsze podatki publiczne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten wątek? To bardzo dobrze, gdyż pod adresem (http://www.ladowarki-lublin.pl/kontakt.php) znajdziesz ciekawe informacje, które Cię zaabsorbują.

Więcej na

W praktyce bywa, iż kwota zapłaty za pracę dłużnika już po odliczeniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Zdarzają się zatem przypadki, iż 100 procent wynagrodzenia trasata podlega egzekucji. W takim wypadku u pracodawcy trasat może złożyć oświadczenie z wnioskiem o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować podanie do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w obszarze uposażenia za pracę na rachunku . Zobacz

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela gdyż w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym przypadku pożądana może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku gdy z dłużnikiem nie można się dogadać, zostaje ściąganie długów na której można naszą wierzytelność zbyć.