Do czego wykorzystywane są tak zwane przenośniki?

Przenośnik to środek bliskiego transportu o ograniczonym zasięgu jak też ruchu ciągłym, służący do przemieszczania przeróżnego typu materiałów (np. surowców, półfabrykatów, podzespołów) w stanie miałkim luzem bądź w postaci ładunków jednostkowych wzdłuż dokładnie wyznaczonej trasy.

mieszkania - malowidło

Autor: Lech Karol Pawłaszek
Źródło: http://www.flickr.com
przenośniki rolkowe

Autor: Calvado.pl
Źródło: Calvado.pl
Przenośniki rolkowe poruszane są przede wszystkim Silnikami elektrycznymi, z rzadka spalinowymi, w górnictwie stosowany jest także silnik hydrauliczny jak też pneumatyczny.

Masz duży kłopot z wyszukaniem efektywnego rozwiązania Twojego problemu? Z pewnością szybko pomoże Ci ta strona maszynki do robienia papierosów.

W zależności od konstrukcji przenośniki dzielimy na trzy podstawowe grupy: przenośniki cięgnowe, bezcięgnowe jak też przenośniki z pośredniczącym ośrodkiem.

Przenośniki cięgnowe przenoszą materiały za pośrednictwem tak zwanego cięgna, zalicza się do przenośniki: taśmowe (z taśmą sprężystą czy też metalową) – z reguły stosowana grupa przenośników, przenośniki członowe (płytowe, wózkowe a także kołyskowe), podwieszone (dwutorowe a także jednotorowe), kubełkowe (odśrodkowe oraz okrężne) a także zabierakowe (zgrzebłowe jak też zaczepowe). Przenośniki tzw. bezcięgnowe przewożące materiały bez użycia cięgien, przy spożytkowaniu innego organu mechanicznego, podzielić możemy na przenośniki: grawitacyjne i impulsowe (zsuwnie), śrubowe (poziome), krążkowe napędzane, wstrząsowe (wibracyjne) jak też miotające (bębnowe).

Przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym przesyłają surowce w strumieniu gazu (tak bywa powietrza) albo cieczy (z reguły wody), zalicza się do nich: przenośniki tak zwane pneumatyczne (wciągające a także ciśnieniowe) jak też przenośniki hydrauliczne (ciśnieniowe a także grawitacyjne). Zazwyczaj w przemyśle użytkowane są jednakże tak zwane przenośniki rolkowe.