Co trzeba wiedzieć, pragnąc się prawidłowo wywiązać z rozliczenia corocznego z Urzędem Skarbowym?

przez | 26 lipca 2021
Nowy rok niesie następne podatkowe zmiany. Wśród tego typu zmian się znajduje zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Pewna część podatników zostanie zobligowana do zmienienia obecnego Urzędu Skarbowego.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma także znaczenie dla wskazania właściwego bankowego rachunku, na gdzie trzeba odprowadzać podatek. Gdyż każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany rachunek bankowy, w przeciwieństwie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwość Urzędów Skarbowych ciąg dalszy jest regulowana w podatkowej ordynacji. w sytuacji, gdy przepisy ustawy podatkowej nie stanowią inaczej, właściwość miejscową podatkowych organów się ustala na podstawie miejsca zamieszkania ewentualnie adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Należy też pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. w sytuacji, gdy właściciel sklepu stosuje kasę fiskalną, to kupujący, który prowadzi gospodarczą działalność musi dostać paragon. Tak więc faktura na podstawie paragonu sporo więcej zobaczysz na tej stronie winna być natychmiast wystawiona. Zdarza się niejednokrotnie tak, iż przedsiębiorca dopiero po pewnym czasie przypomina sobie, iż potrzebuje fakturę na zakupiony jakiś czas temu towar.

Czy byłeś zadowolony z treści powyższego artykułu? Jeżeli tak, to przekazuję również mój link do nowej witryny. Zachęcam!

Podatkowa ordynacja mówi, że faktura na podstawie paragonu musi być zrobiona na żądanie każdego klienta. Aczkolwiek po upływie trzech miesięcy nie ma już takiego obowiązku. Z kolei ustawa o VAT oraz rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o potrzebie wystawiania faktur w czasie do siedmiu dni od świadczenia usługi ewentualnie >> zobacz i porównaj wydania zakupionego towaru. W rzeczywistości pierwszą zasadę się stosuje dla klientów indywidualnych zaś drugą w przypadku przedsiębiorców oraz ludzi prowadzących gospodarczą działalność.

Rozliczając się każdego roku ze Skarbowym Urzędem trzeba też pamiętać, że od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – przeczytaj przykłady. Takiemu odliczeniu podlegają wszystkie składki opłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe oraz wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS można dokonać, jeśli były te składki potrącone w roku podatkowym poprzez płatnika ze środków danego podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.