Co to jest własność prywatna w dzisiejszym świecie? Czy jeszcze istnieje, czy jesteśmy w stanie ją ochronić?

przez | 26 lipca 2021
Jak w naszym kraju wygląda chronienie własności prywatnej? Czy są ustalone odpowiednie przepisy, które to ustalają? Zdecydowani tak, są dość dosyć konkretne i jednocześnie obowiązujące wiele podmiotów.

Logo podlega ochronie własności intelektualnej w sytuacji, gdy jest ono wytworem oryginalnym i nie istnieje identyczny, bądź identyczny znak do już wcześniej zarejestrowanego bądź zgłoszonego do rejestracji oraz gdy nie dotyka on praw osobistych albo majątkowych osób trzecich.

Jeżeli chcesz wyszukać materiały na ten temat, to przejdź tam i przejrzyj pozostałe informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

Ważnym kryterium, jakie musi wypełniać znak towarowy nim będzie objęty ochroną własności intelektualnej jest także to, że nie powinien stać on w niezgodzie z obowiązującym porządkiem publicznym, prawnym lub obyczajowym. Pozostałymi słowy, na przykład nie może przywodzić on na myśli symbole mające związek z grupami jakie wzywają do nienawiści religijnej albo rasowej.

logo

Autor: BagoGames
Źródło: http://www.flickr.com
Logo nie powinno również zawierać herbów, flag, barw które mogą kojarzyć się z państwem ojczystym albo z pozostałymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. W Polsce realna jest też ochrona znaku towarowego przy wsparciu tzw. Wspólnotowego znaku towarowego, jakiego rejestracja ma miejsce w Urzędzie ds. Harmonizacji w dziedzinie rynku wewnętrznego, w mieście Alicante w Hiszpanii. Identycznie, prawa autorskie możemy także egzekwować poprzez otrzymanie ochrony międzynarodowej znaku towarowego. W takiej sytuacji rejestracja ma miejsce w biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO jaka ma miejsce w Genewie.

znak towarowy

Autor: Saint-Gobain Abrasives AB Sweden
Źródło: http://www.flickr.com
Na straży tego rodzaju praw stoi rzecznik patentowy .

Jeśli interesuje Cię ciąg dalszy tego opisu zapraszamy do kolejnego artykułu, który znajduje się pod tym linkiem. W nim rozproszymy wszystkie Twoje rozterki.

Ponadto bardzo ważne jest inne zagadnienie: własność przemysłowa. Jest to rodzaj praw wyłącznych, jakie biorą się z narodowego, międzynarodowego albo regionalnego ustawodawstwa. Tego rodzaju właśnie przykładami praw są prawo ochronne czy znak towarowy. Aby móc funkcjonować w dzisiejszych czasach, a przede wszystkim wykonywać to fachowo konieczne jest przestrzeganie tego prawa. Znak towarowy, własna marka są czymś tak oryginalnym i niezbędnym na dzisiejszym rynku, iż każdemu powinno zależeć, by tego rodzaju prawa były zachowane. Dzięki temu bowiem możemy mówić o pewnym porządku w dziedzinie identyfikacji, co wpłynie na jasność i przejrzystość przepisów. Jest to ważne na co dzień, a faktycznie w czasie ewentualnych sporów. One mogą się pojawić, jak nie będziemy uwzględniać prawa patentowego i tego typu pojęć.