Kiedy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak wtedy działać? Co możemy zrobić?

Nie płacone w terminie płatności faktur przez nieuczciwych zadłużonych są poważnym problemem dla mnóstwa firm w naszym kraju. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% firm w naszym państwie. W niedogodnym położeniu znalazły się małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają odpowiedniego kapitału, żeby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją działalność.
1 z 11