Kiedy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy znaczny kłopot. Jak wtedy działać? Co możemy zrobić?

Nieterminowe płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są znacznym problemem dla mnóstwa przedsiębiorstw w naszym kraju. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze pogarszają diametralnie sytuację finansową 25% firm w naszym kraju. W niedogodnym położeniu mogły odnaleźć się małe i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, żeby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją firmę.
1 z 11