Badania satysfakcji i wierności odbiorców

Badania zadowolenia i oddania konsumentów oceniają zadowolenie konsumentów z konkretnego wyrobu wiadomej jednostki. Skala satysfakcji zależy od cech produktu, strategii komunikacji wiedzionej przez jednostkę, doznań klienta i jego oczekiwań, żądań względem towaru.
1 z 11