Najważniejsze informacje o zezie, jakie są powody jego powstawania i jak można je leczyć.

Mając prawidłowy wzrok obie gałki oczne będą podążać dokładnie w tę samą stronę. Kontroluje to skomplikowany mechanizm mięśni które są odpowiedzialne za poruszanie gałką. Jeśli z jakiś powodów mięśnie te zostaną osłabione lub zajdą inne czynniki, to pojawia się problem z jednoczesną koncentracją wzroku na jednym przedmiocie. Efektem zewnętrznym takiej sytuacji jest uciekanie jednego lub obu oczu na boki, czyli tak zwany zez. Przyczyn tej choroby jest parę, może się ona pojawić przeważnie u małych dzieci, lecz także dorośli mogą w pewnych okolicznościach na nią zachorować.
1 z 11