Które zabiegi można wykonać w irlandzkiej poradni?

Rehabilitacja może przybierać bardzo różne postaci. Przeprowadzana jest z rozmaitych przyczyn, przykładowo po wypadkach dla powrotu do zdrowia. Przydatna bywa również w przypadku niektórych chorób wrodzonych i wad. Niekiedy zdarza się, że poprzez ćwiczenia o charakterze rehabilitacyjnym udaje się uzyskać takie wyniki, jakich nikt wcześniej nie przewidywał. To, co jest najbardziej istotne w ćwiczeniach rehabilitacyjnych to to, by ćwiczenia odbywały się regularnie.
1 z 11