Czym jest florystyka, a czym pozostałe definicje, jak lub ikebana? Jaka jest między nimi różnica? Co o tym sądzić?

Czym jest florystyka? Jest to dziedzina botaniki, a konkretniej ujmując geografii roślin i geobotaniki, którego zadaniem jest inwentaryzacja flory dla zdefiniowania spisu gatunków roślin łącznie z podaniem ich stanowisk na określonym obszarze. Jesteśmy w stanie także powiedzieć, że zajmuje się badaniem zasięgów roślin, a także grupowaniem roślin podług kryterium zasięgowym. Tego typu wyniki różnych badań florystycznych mają dużą wartość dla oceny stanu ochrony różnorodności biologicznej.
1 z 11