Składki ZUS w sytuacji młodych biznesmenów

Co do zasady każda postać rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, wtedy, gdy jest to wyłączny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do płacenia czegoś, co zwiemy „aktualne składki ZUS”. W zestawieniu z tym, razem z zaczęciem wykonywania działalności, młody przedsiębiorca podlega sumiennemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, leczniczemu oraz wypadkowemu, natomiast chronienie chorobowe jest ochotnicze.
1 z 11