Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika zrealizowane zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Starcza więc wiedza wierzyciela, że dłużnik może w danym banku mieć rachunek .

Egzekucja roszczeń na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata przeprowadzone jest z chwilą doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek bankowy.
1 z 11