Egzekucja z kredyty na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata przeprowadzone zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Starczy więc informacja wierzyciela, że trasat może w konkretnym banku prowadzić rachunek .

Egzekucja roszczeń na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata przeprowadzone jest z chwilą doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek bankowy.
1 z 11