gaz jako rodzaj energii

Gaz ziemny, to paliwo kopalne pochodzenia organicznego, gromadzący się w powłoce ziemskiej. Pokłady gazu ziemnego zalegają osobno, bądź asystują złożom ropy naftowej, albo węgla kamiennego.

Kompozycja komponentów jest zmienna i jest zależne od lokalizacji wydobycia, jednak zasadniczym elementem gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego, mogą mieć miejsce nieduże ilości innych mieszanek. Taki typ gazu użytkujemy w piecach gazowych w lokalnych mieszkaniach.

1 z 11