Określanie jakości produktów żywnościowych i ich znaczenie

Żywność towarzyszy ludziom od zawsze. Jest bowiem elementem niezbędnym do przeżycia, do zaspokajania jednej z najważniejszych potrzeb w życiu. Wiele osób sądzi, że dawniej produkty żywnościowe były znacznie lepszej jakości niż dziś. Prawdopodobnie jest w tym nieco prawdy. Chodzi w pierwszej kolejności o wykorzystywanie do jej produkcji różnorodnych środków chemicznych, których przyswajanie razem z żywnością może być zagrożeniem dla organizmu. To są jednak sprawy, których badaniem trudnią się specjaliści, czyli badacze i osoby zatrudnione w firmach od kontroli jakości. Ogólnie współcześnie „kontrola jakości” jest sformułowaniem niezwykle chętnie używanym i często słyszanym. Sam proces kontrolowania jest bowiem ogromnie ważny, w szczególności w stosunku do produktów żywnościowych właśnie. By profesjonalnie i wiarygodnie ocenić jakość wybranych elementów wykonuje się badania porównawcze oraz inne z użyciem najnowocześniejszych sposobów. Do badań stosuje się też nowe technologie, by rezultaty były jak najbardziej wiarygodne.
1 z 11