Funkcjonowanie każdej organizacji uzależnione jest od różnych czynników. Jakie to kwestie, o czym najbardziej musimy pamiętać?

Trwanie każdej organizacji uzależnione jest od wielu składowych, które razem połączone mogą działać zgodnie z pożytkiem dla całego otoczenia – zewnętrznego i wewnętrznego. Na tą całą konieczną układankę składa się pewna misja firmy, zawiera ona w sobie najbardziej istotne dla organizacji wytyczne, którymi powinni się kierować pracownicy. Kultura firmy określa w sobie określone zasady, które każdy z pracowników musi przestrzegać. Nie ma także organizacji firmy bez odpowiedniej kadry – ludzi, którzy tworzą serce i umysł każdej organizacji.
1 z 11