Wytrzymały segregator umożliwi organizowanie wszystkich dokumentów gromadzonych w naszym mieszkaniu lub fundacji, gdzie jesteśmy zatrudnieni

Liczba dokumentów produkowanych przez średniej wielkości biuro jest naprawdę horrendalna. Akty prawne stają się naprawdę restrykcyjne i wymagają dokumentowania na piśmie każdej podejmowanej czynności. Asystenci dyrektorów nie mają zatem wyjścia i na przeróżne sposoby układają i archiwizują kartki z często poufnymi danymi. Dzięki takim czynnościom pozyska się choć trochę miejsca na biurku, a tę niezagospodarowaną przestrzeń wykorzystuje się podczas spożywania drugiego śniadania.
Świetnymi narzędziami ułatwiającymi organizację pracy biurowej są specjalne, plastikowe pudełka czy tekturowe pudła archiwizacyjne.
1 z 11